dissabte, 31 de desembre del 2011

MANUEL SANCHIS GUARNER, UN HOMENATGE


L’any que acaba es compleix el centenari del naixement de Manuel Sanchis Guarner (València 1911-1981). Li retem homenatge fent una brevíssima síntesi de la seua biografia:

Realitzà els estudis de Filosofia i de Dret a la Universitat de València. Després, a Madrid, al Centro de Estudios Históricos (1933-1936), fou deixeble de Menéndez Pidal, Navarro Tomás i Américo Castro.

Va ser el signant més jove de les Normes de Castelló (1932), acceptades per la gran majoria d’escriptors valencians del moment.

Militar republicà
Va ser oficial de l’exèrcit de la República, per  la qual cosa participà en la Guerra Civil espanyola defensant la legalitat republicana. Per aqueixa conducta exemplar va ser represaliat durant el franquisme: passà pel camp de concentració de presoners polítics de Salamanca fins que va ser condemnat i portat a un penal de Madrid i a l'antiga presó militar de Montolivet (1939-1943). Durant el  temps d'empresonament es va dedicar a traduir de l'alemany una obra sobre l'Albufera que s'ha publicar ara per primera vegada.

Una vegada alliberat, va ser desterrat (1943-1959). Durant els setze anys que va viure a Mallorca va col.laborar amb Francesc de Borja Moll en la elaboració del Diccionari Català-Valencià-Balear que havia iniciat mossén Alcover.

Treballant en el Diccionari a Mallorca
Des del 1959, any que va tornar a València va viure de ser professor de francès d'institut fins que va poder regressar a la Universitat, on impartí cursos de Filologia Romànica i de Lingüística General, després va ser cap del Departament de Francés, agregat i catedràtic del Departament de Lingüística Valenciana (actual Departament de Filologia Catalana), degà de la Facultat de Filologia, director de l’Institut de Ciències de l’Educació i fundador i director de l’Institut de Filologia Valenciana.

Des del 1975 es va desencadenar contra ell i alguns altres intel·lectuals una campanya violentíssima, orquestrada com a conseqüència del seu compromís cívic. L'any 1977, va haver de dimitir de Lo Rat Penat, poc abans de ser expulsat per defensar la visió científica de la unitat de la llengua. La mencionada campanya inclogué un intent d’assalt al seu domicili i un atemptat frustrat l’any 1978, quan va rebre un paquet bomba a casa seua. Sortosament se n´adonà a temps i avisà la policía, aquesta se´n va fer càrrec i  va activar els explosius de forma controlada.

Va publicar més d’un centenar de llibres, articles i pròlegs. Així, per esmentar-ne alguns: La llengua dels valencians (1933), reeditat innombrables vegades,i que ara, quasi vuitanta anys després, se segueix venent i estudiant, Gramàtica valenciana (1950), Els pobles valencians parlen els uns dels altres (1963-1982), Renaixenca al País Valencià (1968), o Els inicis del teatre valencià modern, 1845-1874 (1980).
El 1971 l’hostilitat política franquista desatengué una petició, signada per gent molt diversa, perquè fos cronista de de la Ciutat de València, un càrrec que semblava dissenyat per a ell. L’argument va ser que el seu passat de lluitador antifeixista era l’entrebanc per a anomenar-lo.

Va Saber contestar a aquesta humiliació com ho fan els grans homes, publicà el llibre La ciutat de València, Síntesi d'Història i de Geografia urbana (1972), sense dubte, la millor crònica escrita sobre la ciutat que no el va voler com a cronista i, possiblement, la seua obra més coneguda i divulgada, objecte de diverses edicions, que és quasi com la Bíblia dels que estimem la ciutat de València.

Sense deixar de banda tots els seus nombrosos i evidents mèrits cívics i acadèmics, aquesta és la raó última del nostre humil homenatge.


divendres, 23 de desembre del 2011

EL PORTAL DE QUART

El portal de Quart
El portal i les torres de Quart constitueixen una de les escasses restes que ens han arribat de l’antic recinte emmurallat de la ciutat, enderrocat a partir de 1865. Des del principi la porta de Quart, que donava al camí de Castella, fou un dels principals accessos a València, i rebé el nom del camí que a través d’ella mena a Quart de Poblet. Era també per aquest portal per on havia d’entrar a València tota la calç per a la venda a la plaça de darrere, actualment de Santa Úrsula i aleshores coneguda com de la calç,  per això també era anomenat en moltes ocasions portal de la Calç.

L’actual portal de Quart fou construït al mateix lloc on s’alçava el primitiu,  entre el 1441 i el 1460, amb intervenció de distints mestres, alguns coneguts pels seus treballs en altres monuments, com Baldomar, Pere Compte, i l’últim a participar, Pere Bonfill. Fou bastit al mateix moment en què s’aixecava la gran obra d’estil angeví del Castel Nuovo de Nàpolsque el rei Alfons el Magnànim manà construir a Guillem Sagrera.

A diferència del predomini de les torres prismàtiques del Tres-cents, els nous temps afavoriren la torre cilíndrica o semicilíndrica, de base escarpada i coronada de barbacana voladissa. No és de carreus sinó de pedra i morter, materials més econòmics, però per les seues grans dimensions les torres són impressionants.

La volta arestada sobre el pas de la porta
Les obres de fonamentació s’iniciaren el 1441, i el 1444 començà a alçar-se la fàbrica del portal, fet solemnitzat amb la col·locació d’una placa de coure, ara mutilada i de difícil lectura per la pèrdua de les lletres, que deia: A GLORIA E HONOR DE NOSTRE SENYOR I DEU JHESUS SALVADOR E SENYOR E DEL BENAVENTURAT SANT JORDI AQUEST PORTAL FON COMENÇAT A XXII DE JUNY DE L’ANY DE LA NATIVITAT DE NOSTRE SENYOR MIL CCCCXXXXIIII REGNANT LO EXCELENT REI E SENYOR N’ ALFONS REI D’ARAGÓ E DE LES DUES SICILIES: ESSENT JURATS EN PERE SERRA I MOSSEN GUILLEM DE PERTUSA, GENEROSOS, I PEDRO ANDREU, GUILLEM ZAERA, LLUIS FRIGOLA I MANUEL LLORENS, CIUTADANS.

La construcció es va fer pel sistema de l’encofrat a base de gruixuts murs de morter molt fort, que a diferència del portal de Serrans no foren coberts amb paraments de pedra sinó amb un arrebossat llis, la pedra fou reservada per als carreus que formen angles, arestes, arcs, voltes i els voladissos de l’andador que corona les torres.

Les portes definitives de fusta foren instal·lades el gener de 1489.

Detall dels batents de la porta
El 1626 es van habilitar com a presó, per a galera de les dones honrades, que fins aleshores estava a la Casa de la Confraria de Sant Narcís. Tingueren aquesta funció fins al segon setge dels francesos, el 1808.

Durant la guerra napoleònica aquest portal va sofrir el principal atac de les tropes del Mariscal Moncey, qui després d’una dura batalla hagué de retirar-se davant el foc artiller dels defensors.

El 1813 l’exèrcit s’apoderà del portal i establí la presó militar. El 1823 s’emparedaren per la seua part interior. El portal no es va tornar a la ciutat fins al 1932.

L’edifici es compon de tres cossos, que mostren voltes de creueria o de canó seguit amb generatiu d’arc apuntat, suportades per arcs faixons a les cambres del cos central i de l’interior de les torres.

Vista superior del pas de la porta
El cos central, de planta rectangular, forma el portal amb el seu trànsit, sobresortint de la línia de les torres per la seua part interior cap a la ciutat. L’estructura és pareguda en tot al portal de Serrans, amb un pis superior obert per una gran ogiva cap a l’interior i a dalt una terrassa amb ampit de pedra. Des d’allí, a través d’arcs conopials, diferents trams d’escales condueixen a l’interior, a les terrasses de les torres i al matacà que se situa entre elles.

L’arc de la porta és de mig punt, format per grans dovelles de pedra, segons és característica demostració de riquesa en els edificis de qualitat de l’època, i en la part exterior s’orna amb les armes reials i les de la ciutat esculpides en pedra. A dalt està protegit per un ample matacà emmerletat que a diferència del portal de Serrans no s’estén per les torres per a formar un camí de ronda.

Escuts del regne i de la ciutat
Les torres pròpiament dites són dos cossos d’edificació de grans dimensions i planta rectangular corbada cap a l’exterior per a produir la forma cilíndrica, amb espitlleres, algunes del típic disseny ideat per a les ballestes i posteriorment per a trets de mosquet o d’arcabús, amb forat redó sobremuntat d’una creu. Ambdues s’assenten damunt un alt basament en talús, el declivi del qual amaga el modern terraplenat del fossat. Una grossa motllura d’acusat bocell separa aquesta part del mur de cada torre, l’arrebossat llis de les quals conserva encara els senyals de l’intens bombardeig del setge de 1808. A mitjan altària als seus costats hi ha les portetes que permetien l’accés al camí de ronda de la muralla. Una altra motllura llisa separa el voladís de l’acabament compost per grossos permòdols de pedra mixtilinis o escalonats, que sostenen les llunetes o arcs rebaixats i el reconstruït mur emmerletat que les corona.

Marques d'artilleria
Cap a l’interior de la ciutat, els dos pisos de cadascuna de les torres obrin les seues estances cobertes de voltes a través de grans arcades ogivals semblants a les de les torres de Serrans, l’objectiu de les quals, segons l’opinió del professor Sanchis Guarner era impedir que la guarnició militar pogués tornar-se contra la ciutat que defensava.

Adossat a la part esquerra de la façana es conserva un parament molt curt de la muralla antiga.

Com a complement de la moderna reconstrucció, s’ha dispost una gran escala de pedra semblant a la del portal de Serrans, envoltada per una reixa de ferro.

A la banda oposada de la inscripció abans anotada, una altra diu: ALS HEROES DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA DEFENSORS DE LA CIUTAT I D’ESTES TORRES EN XXVIII DE JUNY DE MDCCCVIII, LO RAT PENAT PER A RECORD, EN LO PRIMER CENTENARIdimarts, 13 de desembre del 2011

EL CLOT, O LA PLAÇA REDONA

La plaça Redona és una de les intervencions urbanes més originals, interessants i encertades del segle XIX a la nostra ciutat. Primer batejada com a plaça Nova i després del Cid, va ser coneguda com el “Clot”, perquè el seu nivell està per sota dels carrers que l’envolten. El seu actual nom és el de plaça Redona.

És un conjunt d’edificis realitzat per Salvador Escrig, audaç urbanista dels temps de Fernando VII, sobre els solars de l’antiga pescateria, segons acord municipal del 10 d’abril del 1839.

Consta de plantes baixes comercials i tres pisos, amb doble façana, una a la trama exterior i altra a l’interior, que forma un anell de vivendes de traçat uniforme, amb balcons correguts en les dues primeres plantes.Encara manté el seu original ús comercial, si bé especialitzat en ceràmiques, puntes o randes, tires brodades i peces de vestuari. 

El 1850, quan es va inaugurar la conducció de les aigües potables de la ciutat es va instal·lar al seu centre una font. També es va fer una coberta de fusta per a les parades que es muntaven i desmuntaven diàriament. 

Després, les parades es van fer fixes i prou lletges. Amb la restauració han desaparegut parades i coberta, i en contra del criteri de l‘arquitecte restaurador, l’ajuntament reposarà ambdós elements. 

dimarts, 15 de novembre del 2011

L’ESGLÉSIA DE SANTA CATERINA

L'església i les cases que l'envolten
L'església de Santa Caterina du el mateix nom que una filla del Rei En Jaume. És la sisena de les parròquies fundacionals de la ciutat, que van ser erigides després de la conquesta consagrant les mesquites existents. En una reestructuració diocesana va perdre la parroquialitat, que quedà assimilada nominalment a la de Sant Agustí.
Com l‘església de Sant Nicolau, està rodejada d’edificacions i quasi només es poden veure les tres portes, el campanar, i una part superior des del carrer de la Tapineria.
Al segle XVI va ser modernitzada amb un recobriment d’estil renaixentista. El greu incendi que patí el 29 de març de 1584 va destruir completament l'altar major, alguns retaules de les capelles laterals, el cadirat del cor i l’orgue.
El recobriment suprimit
Altra reforma, del 1742 al 1785, va transformar novament l’església: es va fer un nou revestiment interior, ara barroc; es construïren les portades de la Tapineria i la principal, al mateix temps que s’encegaven la gran rosassa, els òculs i els arcosolis o capelles sepulcrals d’aquesta façana (es tapiaren utilitzant de reble diverses peces gòtiques, entre elles, fragments de l’escultura funerària d’un bisbe) També es canvià la coberta i es desmuntà l’antic campanar, que estava situat als peus de l'església, en l'actual Plaza Lope de Vega, per a fer l’actual. Diu la tradició que sota el vell campanar s'aparedaven voluntàriament en petites cel·les algunes dones, que vivien de les almoines dels fidels (és ben possible que aquestes cel·les foren els arcosolis funeraris) aquesta pràctica va ser abolida el 1566 per l'Arquebisbe Martin de Ayala.
Una restauració molt recent ha reparat la coberta, ha netejat la façana principal i ha consolidat la torre, que malgrat la seua bellesa estava molt mal construïda. També ha deixat visibles tots els elements amagats en les obres anteriors, incloent els fragments d’escultura, que s’han deixat al descobert en l’arcosoli central. Cal dir que el cap del bisbe va ser substituït per una còpia per tal de preservar-lo, però furtaren l'original de l’interior de l’església...
Durant la guerra civil el temple va patir un altre incendi que destruí el presbiteri, danyà la decoració interior i va malmetre l’estructura de l'edifici, fins al punt que es va arribar a pensar en la seua demolició. Entre 1950 i 1961 l’arquitecte Luis Gay Ramos va retornar a l'església la seua primitiva traça gòtica eliminant la decoració barroca i consolidant la seua estructura.
La nau central
La seua disposició no és l’habitual a les esglésies valencianes; a la nostra ciutat només aquesta església i la catedral són de tres naus, amb capelles laterals i una girola que uneix per darrere del presbiteri les naus laterals duplicant els arcs, cinc al presbiteri i déu a les capelles posteriors. També com la catedral es pot classificar dins del gòtic mediterrani de severitat cistercenca, però no té creuer ni cimbori. 
L'església es cobreix amb voltes de creueria senzilla que no tenen una amplada uniforme. Els sis arcs transversals laterals no són continuació exacta dels de la nau central, açò i la mala disposició dels contraforts que carreguen sobre aquests arcs, creà problemes estructurals, fent que el pes de la gran volta anés separant cap a fora, per la part superior, els murs que la tanquen, cosa que es pot comprovar a l'interior d'alguna capella.
La girola
La reparació de Luis Gay Ramos va consistir en la construcció de dotze grans arcs de formigó armat, de disseny ogival i recoberts de plaques de pedra, que falquen els arcs transversals de les naus laterals, per tal que suporten el pes de la volta central; açò fa que les naus laterals semblen més estretes i distorsiona la relació original d’amplàries que era d’1-3-1. També sanejà les voltes. Si bé l’aspecte original sembla més o menys modificat, potser aquesta va ser la solució per al manteniment en peu de l’església.
Té sis capelles a la nau de l’epístola, dues a la de l'evangeli i altres set que, amb la barroca de la Comunió, la sagristia i una porta d’accés,  completen els deu arcs de la girola.a primera capella a la dreta, entrant pels peus de l'església, estava sota la advocació de Sant Bernat i Santa Llúcia; Arnau de Valeriola, que va ser probablement el primer senyor de Vinalesa i el financer més important de la València del segle XIV, la va construir per a capella funerària. El seu sepulcre, datat entre 1370/1380, es conserva actualment al Museu de Belles Arts de València. Aquesta capella estava habilitada per a exposar les obres de restauració realitzades en l'església els últims anys, però ara no té cap il·luminació i pràcticament no es pot veure res del poc que hi ha.
En una restauració es van trobar emparedades dues figures tardo gòtiques fetes en algeps que representen l’Anunciació. Ara es conserven dins d'un lleig altaret neo gòtic en una altra capella d'aquesta banda.
En altra capella de la part d'enfront hi ha la imatge de la titular, Santa Caterina d’Alexandria; és moderna, daurada i platejada,  amb una gran corona, la roda amb ganivets del seu martiri i la palma de la victòria, que està graciosament arquejada.
La menuda capella del Sagrament és barroca, està situada en la girola, té planta de creu llatina amb creuer, cúpula amb llanterna que recolza sobre petxines i absis poligonal amb pintures al fresc. La Mare de déu dels Desemparats presideix el retaule. Als laterals hi ha dues imatges en guix, de Sant Llorenç amb la graella on el torraren, i de Sant Vicente Màrtir amb la roda de molí que li nugaren al coll per llançar-lo al mar.
La Façana principal
La façana principal recau a l'antiga plaça de les Herbes, ara de Lope de Vega. En ella s'ha deixat a la vista bona part de la història del temple: sobre l’edificació gòtica del segle XIV, de la qual resten els tres arcosolis sepulcrals, es va alçar a principis del segle XV una nova façana o imafront, amb una gran rosassa en l'eix de la nau central i dos òculs menors, simètrics, que il·luminaven les naus laterals.
També es pot observar la inclinació i el desajustament en algunes parts dels murs, que evidencien els moviments de l'edifici així com les correccions fetes i altres marques que van anar deixant les vicissituds i modificacions que va patir al llarg de les diferents èpoques.
Fins al 1520 en el lateral esquerre d’aquesta façana estava emplaçada la llotgeta del Mostaçaf, el tribunal del funcionari municipal d’aquest nom, encarregat de la vigilància dels mercats i de la higiene pública, a més del control dels pesos i mesures.
La situació ací de tal tribunal era molt adequada, no cal oblidar el nom i l’ús que aleshores tenia  la plaça -de les Herbes- i que molt a prop es trobaven les carnisseries, les pescateries (actual plaça Redona) i un poc més lluny la Llotja i el mercat; aquesta era la zona comercial i mercantil de la ciutat des de l’època dels àrabs.
Les anelles de pedra
Es diu que les anelles de pedra de la part superior del lateral esquerre de la façana servien per a fixar-hi el pal de la bandera que indicava que el tribunal del Mostassaf es trobava reunit.
Vicente Boix, en la seua novel·la "L'encobert de València", diu que els pelaires de la ciutat utilitzaren aquests anells de pedra per a enarborar la seua bandera durant la rebel·lió de les Germanies el 1520.
La porta correspon a la remodelació del 1785, és d’aspecte nu i sever, el buit allindat es corona amb un frontó circular partit, suportat per dues mènsules classicistes. Al centre del frontó hi ha un escut timbrat de corona reial, amb l’instrument del martiri de la santa titular, la roda amb ganivets.  Sobre l’entaulament hi ha  una làpida amb la següent inscripció:


SACRAE AEDIS INDIVAE CATHARINAE MARTYRIS 
MEMORIAM DICTAE NOVISSIMA INSTAURATIO
AN MDCCLXXXV.

(Darrera reparació del temple consagrat a la memòria de Santa Caterina Màrtir, any 1785)


Retaule de la Mare de Déu de la Pau
A l’esquerra de la portada hi ha un retaule molt bonic, de taulells del segle XIX tardívol, que es va dedicar a la Mare de Déu de la Pau, patrona de Villar del Arzobispo. La fornícula ara està buida. A l'interior de l'església en la capella que exposa les obres de restauració es conserva la imatge d'aquesta advocació, també sobre taulells, que estigué ací col·locada. És ben probable  que no l'hagen reposada al lloc que abans ocupà perquè és més moderna i també està molt restaurada.
La portada del carrer Tapineria és de finals del segle XVIII (1785) De la porta gòtica anterior queden restes d'un òcul només visible des de l'interior de l'església.
La tercera porta està situada als peus de la torre, en la plaça de Santa Caterina; és  gòtica del segle XIV i a la seua part de dalt es va afegir  una fornícula amb decoració barroca que conté un bust de Santa Caterina.

La primera pedra de la nova torre va ser col·locada el 5 d'octubre de 1688 i es va acabar el 1705, segons diu en llatí una làpida situada en el primer pis del costat que recau a la plaça de Santa Caterina:

HANC SUMPTUOSAM CYMBALORUM TURRIM,
 QVAM GENEROSA PARROCHIANORUM MUNIFICENTIA
ANNO 1688. FOELICITER INCHOAVIT,
HOC ANNO 1705,
NUMERIS OMNIBUS ABSOLUTAM FOELICISSIME RELIQUIT
IOANNES BAPTISTA VINES F.

(Aquest sumptuós campanar, al qual feliçment es va donar principi l'any 1688 gràcies a la munificència dels feligresos, en el present any de 1705, cooperant tots, el dugué a terme i amb tota perfecció Joan Baptista Vinyes.)

El campanar va ser començat per Valeri Vinyes i a la seua mort el 1693 va continuar les obres el seu germà Joan Baptista. Aquesta esvelta torre barroca és la seua obra principal i està considerada com un dels models més originals del seu estil, un model que mai no es va tornar a  repetir.
La inscripció del campanar
La torre va servir d'eix per al traçat del carrer de la Pau. Gràcies a aquest fet ara ens proporciona una de les perspectives urbanes més boniques i encertades que es puguen trobar a la ciutat de València.
S'inspira en el Micalet però  no és una torre robusta com aquell, ans al contrari, és molt esvelta. 
Així com fa el Micalet, és de planta hexagonal, té contraforts en els angles i separa els seus cinc trams amb unes  motllures; en els quatre primers trams no hi ha més decoració que els contraforts o ressalts angulars i les diverses motlluracions i adornaments que emmarquen les finestres. 
El tram superior descansa sobre un sòcol i conté major riquesa decorativa que la resta, amb els ressalts dels angles convertits en columnes salomòniques. Per aquestes columnes, que eren l’última moda de l’època, va rebre el nom de “campanar salomònic”.
La torre
El conjunt es remata amb un templet també amb columnes salomòniques en els angles, cobert per un cupulí de pedra llaurada en forma d'escata de peix, que va ser recobert amb teules blaves i s’ha recuperat en la darrera restauració; unes grans volutes a manera de contraforts uneixen aquest templet amb el cos inferior de les campanes. El remat superior és una bola i un penell amb els símbols de la santa titular, que culminen als 56,12 metres d'altura.
El preu final de la seua edificació es va calcular que rondava els 10.000 ducats.
Es van encarregar a Londres sis campanes que arribaren al Grau el 2 d'Octubre de 1729 i van ser instal·lades, després de ser beneïdes, el 9 de Novembre de 1729. Ara només en conserva una.
El 1917 s’hi va disposar un rellotge sobre una finestra, que va ser retirat en la recent reforma efectuada a principis del present segle.
L'accés a la torre es fa per una escala de caragol i pot ser visitada dins d’un horari determinat, que no inclou els festius.dissabte, 8 d’octubre del 2011

L'ALMODÍLa porta actual de l’Almodí es troba a la plaça de Sant Lluis Bertran, una de les més acollidores de València, centrada per una font amb l’escultura en bronze del sant, que va nàixer ací el 1526. Encara podem veure la seua casa natal, restaurada el segle XIX, amb un balcó corregut i unes manisetes del segle XIX, relatives a la passió de Crist, que duen aquesta llegenda en castellà:

O culpas lo que pesais
sobre este duro madero
desfallezco, caigo, muero
almas y no me aiudais.


 El palau dels Escrivà, del segle XV, recau a la plaça i conserva una bella porta amb arc ogival i timpà, en el qual hi ha un escut de pedra llaurada; la casa va ser molt remodelada en el XVIII, afegint balcons amb boniques manisetes per sota. També es troba ben a prop l'església de Sant Esteve, així mateix del segle XV, on van ser batejats Sant Lluis Bertran i Sant Vicent Ferrer, ambdós dominics. Corre la llegenda que els batejats allí no moren d’accident, però és comprovadament falsa.


Història:

El nom deriva de la paraula àrab almud, unitat de mesura de grans, que el relaciona amb una de les seues funcions bàsiques. 

Aquest almodí va ser el principal edifici destinat a magatzem, distribució i venda de blat de la ciutat de València. Es construí sobre una part de l'antic alcàsser islàmic i al costat d'un dels accessos romans a la ciutat, segurament en els anys immediatament posteriors a la reconquesta. No va ser l'únic, perquè es tenen notícies que ja en època àrab va haver un almodí situat al costat de la Mesquita Major, per l'emplaçament de l’actual Palau Arquebisbal, del qual es desconeix la tipologia constructiva. També es coneix l'emplaçament d'un altre d'època cristiana situat al costat de l'actual Plaça Redona, on per aquell temps hi havia les carnisseries majors, i recentment han aparegut sis arcs d’un altre possible almodí a l’antic palau del baró de Vallverd, al carrer de la Mar. El nostre Almodí també va compartir la funció de magatzem de blat amb les drassanes del port. 

Era un edifici de propietat reial, L'Almodí del Senyor Rei, i per tant en la seua construcció van participar els més importants mestres d'obres de l’època. A finals del segle XV va passar a ser governat pel Consell Municipal de la ciutat de València, que va custodiar i organitzà tot el procés d'abastiment del blat en els segles posteriors. Aquest procés, sotmès a una rígida reglamentació, amb funcionaris públics encarregats d'organitzar-lo, demostra la importància que tenia l'Almodí en una ciutat mancada moltes vegades d'un producte de primera necessitat com el blat, que precisava de constants importacions per a assegurar-ne l'abast. 

L'actual edifici té els seus inicis documentals en un privilegi que Pere II el Gran, de Barcelona estant, va atorgar a València el 23 d'agost de 1379, per a instal·lar un almodí. Açò indueix a pensar que l'anterior seria insuficient o estaria molt deteriorat i es va crear un de nou. La seua construcció es creu que va acabar el 1417; encara que alguns autors el daten un segle més tard, sembla, per notícies documentals, més correcta la primera data. 

S'iniciaren les obres a càrrec dels mestres d'obra procedents del Palau Reial de València, Guillem Just i Miquel Navarro, que s'encarregaren de fer el front i els primers arcs que recauen al carrer de l'Almodí. L'edifici entrà en una nova fase d'obres cap el 1455, quan es tornà a decidir la seua ampliació i acabament definitiu. Les obres estigueren a càrrec de l'important mestre, també relacionat amb l'entorn reial, Francesc Baldomar. Aquest construiria la resta d'arcs i el desaparegut porxo que donava al carrer de l'Almodí. 

Baldomar emprà les solucions constructives que aleshores caracteritzaven l'arquitectura valenciana, amb una gran perfecció en l'art de tallar la pedra, que hom pot observar als arcs  situats en diagonal als quatre racons interiors, rebaixats els dos del fons i amb motllures geomètriques i vegetals els situats prop de  l'entrada actual. 

Els canvis més notables de l’edifici es van executar a partir del segle XVI, amb  reformes que alteraren el seu aspecte original. Una d'elles va ser el nou porxo renaixentista, una altra la construcció de la coberta de la nau central, i altra la col·locació -sobre un empedrat anterior de còdols- d’un nou paviment amb l'escut de la ciutat i la data de 1571 gravada en una de les pedres de  l'enllosat. A partir de 1609 i durant el segle XVII fou quan es van fer les pintures murals al tremp que ocupen tres murs de l'interior. 

Durant el segle XIX s'eliminà un porxo sobre la porta del carrer de l'Almodí i el que donava a la plaça de Sant Lluís Bertran es va cegar; també es feren reformes a les cobertes de fusta (s'eliminà el ràfec anterior) i s'obriren noves finestres amb reixes. El 1908, dos anys després de deixar de donar servei com a magatzem de blat, l'Almodí es convertí en la seu del Museu Paleontològic, que el va ocupar fins a l’any 1991. 

El 1969 va ser declarat Monumento Nacional. L'any 1993 començà una restauració a càrrec dels arquitectes Juan Añón, José Mª Herrera i Rafael Martínez, acabada el 1996, que va renovar la coberta i tragué a la llum el porxo de tres arcs que recau a la plaça de Sant Lluís Bertran. La restauració va obtindre una menció als Premis COACV 1996 i el Premi Europa Nostra de 1998. L’Almodí serveix actualment com a sala d'exposicions de l'Ajuntament de València. 

L'edifici: 

Situat en una de les zones més antigues de la ciutat, constitueix una sola illa, limitada pel carrer del seu nom al sud, el del Salvador a l'oest, el carrer Estret de l'Almodí al nord i la plaça de San Luis Bertran a l'est. 

Com queda dit, les dimensions d'aquest magatzem eren menors i es va anar ampliant durant els segles XV i XVI. Sembla que l'ampliació es va realitzar en sentit longitudinal, afegint un tram o crugia per la part del carrer del Salvador, i el porxo a l’altra banda. Les diverses intervencions estaven mancades, en principi, d’intencions estètiques. 

A l'exterior és massís i sòlid. En els cantons es van utilitzar carreus de pedra, la resta dels murs és de maçoneria seguint la tècnica de la tàpia valenciana, l'única decoració dels quals són uns escuts de la ciutat. En la façana posterior, un fragment de pedra molt baix correspon a l’antic alcàsser islàmic i un altre vertical i estret era una cantonera, anterior a l’ampliació. 

Degut a la vital importància del seu contingut, se suposa que originalment va tindre un aspecte fortificat, amb merlets i camí de ronda per a la seua defensa; era un pati central a cel obert voltat d’una galeria coberta, de forma similar a l'Almodí de Xàtiva, fins que al segle XVII es va incorporar la coberta central, donant-li així l’aspecte actual que recorda el tipus de basílica romana. 

Tingué dos accessos principals, un porxo pel carrer de l'Almodí, del qual només es conserva l'arc d'entrada, de mig punt, i el de la plaça de Sant Lluís Bertran, redescobert en l'última restauració.


Descripció de l’interior: 

L’edifici és de planta rectangular. L’interior consta d’una zona central ampla i més alta, que abans estigué a cel obert, separada de les laterals per quatre arcades. L’actual coberta de fusta, amb un sostre a dos aigües en la part central i a un aigua en les laterals, produeix la sensació de divisió en tres naus, amb la central de major altura i amplària, semblant a una basílica romana. 

En les naus laterals s'adverteixen canets o permòdols, uns suports de pedra per a bigues, que indueixen a pensar que originalment va existir un camí de ronda o una barbacana defensiva. La finalitat defensiva també explica els merlets, que encara conserven l'espitllera i l’existència de les 47 finestres que es veuen a la part superior del mur, just sota el ràfec, que corresponen als espais entre els merlets. És molt probable que les naus laterals estigueren cobertes per aquest camí de ronda i compartimentades, a causa de l'existència de murs de separació que dividien aquests espais. 

Les arcades són molt diferents, mostren les successives obres i ampliacions: Les del nord i sud tenen sis arcs de mig punt (mitja circunferència), les altres en tenen dos arcs, la de l’est els té peraltats (que allarguen cap avall la línia de la  mitja circumferència) i els de la de l'oest són ogivals o apuntats. L'últim arc de la sud, té senyals visibles d'una construcció posterior, per la seua irregularitat i la diferència de les dovelles respecte als arcs restants, també les arrencades d'aquest arc són de pedra, mentre que la resta les tenen de rajola. L’arcada nord talla l’arc de l’angle est i s’adapta al pilar comú mitjançant una gran mènsula esglaonada.

Els pilars mostren grossària i decoració diferents entre ells. Hi ha algun començament d’arc, que pot correspondre a una galeria anterior a l’ampliació. 

Cal destacar els arcs rebaixats diagonals que uneixen les arcades i els murs dels quatre cantons:

Els dos que recauen cap a la plaça recolzen sobre unes columnes arrodonides, alguns capitells de les quals estan decorats. Per la seua unió amb la resta de la fàbrica semblen una part del pati d’una casa dels Vilaragut, comprada per a construir l’edifici sobre el seu solar i aprofitada en la nova construcció. 

Els altres dos arcs rebaixats, corresponents a l’ampliació, tenen els seus carreus en forma d’espina o angle i l'intradós (la part baixa o inferior) revirat, és a dir, que comencen de forma còncava al racó i acaben en convexa al cantó, ajustant-se als dos diferents angles. 

L’actual entrada principal de la plaça de Sant Lluís Bertran és el porxo construït en altra ampliació de la primera meitat del segle XVI. Imita l'esquema renaixentista d'un arc entre dues llindes (conegut com a serliana), però amb llenguatge gòtic. El porxo segueix una ordenació amb tres arcs de pedra sobre dues parelles de pilars poligonals, separats per un espai adintellat o recte. Al mur exterior, sobre cadascun dels arcs hi ha un escut amb les quatre barres, símbol de la ciutat. 

Les pintures: 

De notable interès són les pintures murals al tremp sobre tres de les arcades  –en la corresponent al sud no n’hi ha-. Daten del segle XVII, són d’estil popular i tenen valor documental pel fet que en elles es representen sants, patrons i devocions religioses d'aquella època, moltes inspirades en gravats, amb mencions dels llocs des d’on arribava el blat i els noms dels guàrdies d'aquell moment. 

Hi figuren aquestes imatges i sants (abreujadament):

Al mur oest, Antoni de Pàdua, Josep, M.D. Desemparats, Joan Baptista, Pasqual Bailón, per sota, Lluis Bertran i Nicolau Factor, amb una inscripció: SENT GVARDIA MATIAS FERRER. 

Al mur nord, Crist amb ànimes del Purgatori, amb inscripció: ANY 1665. A 12 DE JUNI ENTRA FORMENT NOVELL DE GIRIVELLA SENT GVARDIA JAUME FABREGVES. Puríssima amb inscripció: ... DE MAIG, ENTRA FORMENT NOVELL... ALAQVAS ESENT GVARDIA JOSEPH PERERA. Abdó, Àngel llaurant, Isidre, Maria de la Cabeza, Senent, amb inscripció: ENTRO GVUARDIAN, JVAN ESCRICH, AÑO 1609. Sobre els dos grups anteriors, M.D Puig, Pere Nolasc i Jaume I, M.D. Rosari, M.D. Carme i Simó Stock, Antoni de Pàdua, Martí i Jesús Pobre, Custòdia, Jordi matamoros, amb inscripció: A 9 DE JUNI 1672 ENTRA FORMENT NOVELL DE CHIRIVELLA DE FRANCISCO JUSEPH ALAMA GVARDIA. Vicent Ferrer, M.D. Desemparats i Bisbe, amb inscripció: A 19 DE JUNI ENTRA FORMENT NOVELL DE CAMPANAR DE LA VIVDA NA BELLO I SENT GVARDIA CORIANO FABREGAT. Vicent Màrtir, M.D. Sufragi, Ànimes, amb inscripció: EL AÑO 1666 ENTRO GVARDIA SICVNDO ODLLER. finalment, la inscripció: ARCIS GARDENY GVARDIA. AVE Mª 1673. SIN PECADO. 

Al mur est, Josep, Jaume, M.D. Remei, Esteve, Pasqual Bailón, Cavaller penitent, amb inscripció: EL AÑ DE 1610 A DEV DE JVNI ENTRA LO FORMENT NOVELL DE VISENT OLGAR DE ALDAIA SENT GVARDIA JAVME ALONSO. 

Totes aquestes pintures les va restaurar Luis Roig d’Alós.