dimecres, 25 de desembre de 2013

L'APOL·LO DE PINEDO


Enguany ha fet cinquanta anys de la troballa de l'Apol·lo de Pinedo.

El matí del diumenge 8 de desembre de 1963, quatre submarinistes valencians practicaven la pesca  en l'àrea del Cazabarcos, un espai de fons rocós situat a uns 300 metres de la platja de Pinedo.

Un d'ells s’hi havia quedat endarrerit. De sobte, va veure alguna cosa estranya que sobreeixia d'una massa d'algues. Es va espantar: sense cap gènere de dubte, malgrat els caragolets adherits, allò era un peu humà, potser d'una persona ofegada. Amb aprensió, va temptejar l'extremitat que emergia del fons amb la punta del fusell submarí; el temor perquè es tractara d'un cadàver va quedar superat per la sorpresa de sentir un so de metall.

Reunits els quatre bussejadors, van treballar tot el matí per a moure la cama; comprovaren que formava part d'una escultura. Va costar molt portar-la a terra. I no va ser fàcil posar en un vehicle adequat aquella figura d’un jove adolescent, quasi de grandària natural, d’1,40 metres d'altura, feta de bronze, amb 150 quilos de pes, que presentava una curiosa postura.

Precisament per aqueixa posició del cos, assegut, un tant reclinat i amb la mà dreta sobre el cap, pròpia de les representacions d'Apol·lo, els experts van suposar de seguida que representava el déu de la veritat, de la llum i de la bellesa.

La identificació resultava opinable, perquè ni portava ni ha aparegut cap atribut que poguera identificar-lo; tampoc no se sap res del suport en què es trobaria, ni l'espai al qual estaria destinada, públic o privat. Però per a Domingo Fletcher Valls, director del Departament de Prehistòria de la Diputació de València, allò era amb total seguretat, una figuració d'Apol·lo, fosa vint segles i escaig arrere. L'estil era hel·lenístic, per açò es va considerar que era una còpia, d'època imperial romana, de l'Apol·lo Delphinios de finals del segle II abans de Crist. També, segons José L. Jiménez Salvador, es tractaria «d'una còpia en època romana de l'original realitzat per Demetri de Milet a la fi del segle II a. de C., que representava l’Apol·lo Delphinios». El mateix J. L. Jimenez mantenia, el 1994, que es tractava d'una obra excepcional, sense parangó quant a «la seua iconografia, grandària i material utilitzat».

Encara que li faltava la cama dreta, i malgrat que el mar ja havia començat a fer estralls en el bronze mil·lenari, quan es va realitzar la primera neteja va aparèixer un bell rostre, de faccions clàssiques. Era una figura de gran qualitat. El procés tècnic de la cera perduda va ser el mètode utilitzat per a fondre les diferents parts de l'escultura, que posteriorment es van soldar, en un treball molt acurat, tant en la fosa com en l'acabat, obra d'un taller d'alta especialització.

La cama que li faltava també es va localitzar poc després de la troballa de la figura, però va ser retinguda per la persona que la va trobar, la qual, només anys més tard, la va oferir en venda per a possibilitar la reconstrucció.

L'Apol·lo de Pinedo ha patit, des de la seua recuperació del mar, ara fa cinquanta anys, dues restauracions integrals; ambdues van ser realitzades per l'Institut de Conservació i Restauració de Béns Culturals del Ministeri de Cultura, la primera va tenir lloc després de la troballa, encara sense la cama dreta; la segona, poc després de la compra d'aquesta cama, va culminar el 1994 i en ella es van conservar els ulls de pasta vítria col·locats el 1967.

Devem la possibilitat de contemplar la serena bellesa de l'Apol·lo als submarinistes Ignacio Cuartero, Joaquín Garcia, Ramón Chichell i Francisco García, els quals van dipositar la peça en el Parc Mòbil de Ministeris el mateix dia en què la van trobar, al mateix temps que es posaven en contacte amb Domingo Fletcher, en aquell temps director del Servei d’Investigació Prehistòrica, per oferir, desinteressadament, la seua troballa casual a les futures generacions, renunciant al lucre personal i al reconeixement públic, que -és de ben nascuts- podem renovar-los, cinquanta anys després de la seua acció cívica.

L'Apol·lo de Pinedo es conserva en el Museu de Prehistòria, al complex cultural de la Beneficència. El podem veure envoltat de la figuració del seu possible destí, el jardí d’alguna luxosa vila romana d’època imperial.

També hi ha una rèplica d’aquesta escultura en la rotonda de la carretera de València a Pinedo.

dijous, 5 de desembre de 2013

SOR ISABEL DE VILLENA I EL SEU “VITA CHRISTI”


Elionor o Leonor Manuel de Villena, filla bastarda del poeta Enric de Villena, emparentat amb les cases reials de Castella i Aragó, i de mare desconeguda, va néixer probablement a València el 1430; va quedar òrfena als quatre anys i es va educar en el palau reial de València sota la tutela de la seua parenta, la reina Maria de Castella, esposa d'Alfons el Magnànim.

Pannell ceràmic del s/ XIX
El 1445, adoptant el nom de sor Isabel de Villena, va ingressar al convent de la Trinitat de les clarisses de València, on va exercir el càrrec d'abadessa, des del 1463 fins a la seua mort l'any 1490, quan va ser una víctima més de l'epidèmia que assolava la ciutat.

Dona educada, culta i intel·ligent, admirada pels seus coetanis, com testimonien les dedicatòries amb què diversos autors valencians li van retre homenatge, Isabel de Villena és la primera escriptora amb nom conegut de la literatura catalana. La seua obra fonamental -i l'única conservada- és la Vita Christi, un llibre publicat a València el 1497 per la seua successora Aldonça de Montsoriu, a petició d'Isabel la Catòlica.

Sor Isabel entrega el seu llibre a les mongetes

La Vita Christi és una narració sobre la vida de Jesucrist escrita amb el propòsit d'il·lustrar les monges del seu convent, seguint en clau femenina els models franciscans de l'art de meditar.

L’autora omple la història amb la seua prodigiosa imaginació i el seu punt de vista femení. Les autèntiques protagonistes del llibre són les dones, i el que havia de ser una vida de Crist, esdevé en les seues mans una vida de la Mare de Déu, en la qual destaquen alguns detalls tradicionalment atribuïts a l'emotivitat del caràcter femení: la predilecció per l'ús dels diminutius, la magnificació de la maternitat i del tracte afectuós amb els infants, la vehemència amb què s'expressa el dolor, el gust per la vida domèstica, la complicitat i la intimitat entre les dones. Contrastant amb les senzilles escenes domèstiques, l'autora frueix descrivint la pompa i la solemnitat del protocol de les cerimònies celestials, descrites segons la vida de la cort reial, on s’havia criat, i es recrea en la descripció de la pompa i el luxe, en la fastuositat de les teles, les joies, els menjars i l'escenografia.

Vos oferim una brevíssima selecció de la Vita Christi. Són petits fragments en una versió lleugerament “modernitzada”, relatius al naixement de Jesús; per tal de donar continuïtat a la narració, d’alguns capítols no hi ha més que l’enunciat:

Capítol X.- COM PER MANAMENT DIVINAL, FON LA SENYORA ESPOSADA AMB LO SANT PROHOM JOSEP; E COM VINGUÉ EN NATZARET ON ERA LA SEUA MARE SANTA ANNA; E DE L’EXTREMA POBRESA SEUA:
E Anna acompanyà la senyora sa filla a casa de Josep, la qual estava molt neta e sols de pobresa adornada. Hi havia dues cambretes; en la millor estava un llitet per a la senyora, amb poca roba; e en l’altra un altre per a Josep, molt pobrellet. E la cortesa senyora no volgué en ninguna manera la millor cambra, ans elegí per a si la més xica e més pobra, com amadora de tota virtut. E la senyora santa Anna, sa mare, deixant-la en casa, tornà a la seua, e recordant-se de la pobresa que havia vista en casa de la seua filla, li envià un parell de flassades e algunes eines de casa; e la senyora ho prengué, més per amor de Josep que de si mateixa, e féu moltes gràcies a la senyora sa mare.

L'Anunciació
Capítol XX.- COM LO GRAN EMBAIXADOR GABRIEL, SALUDANT LA SENYORA, LI EXPLICÀ ALTAMENT LA DIVINAL AMBAIXADA:
E ficant los genolls lo dit Gabriel davant la excel·lent senyora, digué a sa altesa amb grandísima reverència Ave Gratia plena, Dominus tecum...
E la prudentísima senyora, quan hagué llargament escoltat lo missatger divinal, no dubtant en res del que dit li era, volent-se informar, digué a l’àngel Oh missatger gloriós, com es farà aquesta faena? Car jo, moguda per divinal inspiració, he fet vot de virginitat amb voluntat deliberada de no haver mai ajustament d’home. E respós lo missatger amb gran plaer a sa senyora dient: Oh puríssima senyora, estigau certa que mare sereu, senyora, del seu fill sense rompre virginitat. Aquesta obra tan excel·lent no s’ha de fer per via humana, car lo Esperit Sant sobrevindrà en vostra senyoria i la virtut de l’altíssim vos abrigarà tota.

Capítol XXXVI.- COM LA SENYORA, AJUDADA PER LES VIRTUTS, PRUDENTÍSSIMAMENT RESPONGUÉ AL MISSATGER, I CONCEBÉ LO FILL DE DÉU; E L’ÀNGEL ES DESPEDÍ DE SA ALTESA.

Capítol XXXVII.- COM LO MISSATGER FÉU RELACIÓ DE SA AMBAIXADA A DÉU LO PARE, E SA MAGESTAT MANÀ FER SINGULARS FESTES EN LO CEL; E LA SENYORA ANUNCIÀ LES DITES FESTES A LES SEUES AMADES DONZELLES.

Capítol LVIIII.- COM LA SACRATÍSSIMA VERGE ANÀ EN BETLEM E, NO TROBANT POSADA, SE RECOLLÍ EN UNA COVETA.

El naixement
Capítol LXV.- COM LO SENYOR IXQUÉ DEL VENTRE VIRGINAL DE LA SEUA MARE E FOU ADORAT E BOLCAT PER AQUELLA:
E estant així la senyora, tota inflamada e absorta en l’amor divina e en lo desig de veure aquell seu fill tan amat, acostant-se la mitja nit vingué ací lo gran príncep sant Miquel amb tota la cort del cel, e ficant lo genoll davant sa senyoria, besaren-li la mà, tots per ordre, com a reina i senyora del cel imperial, e resplandí aquell lloc de singular claredat. E sant Miquel cridà lo gran secretari de sa senyoria, Gabriel, e lo príncep Rafael perquè els tres cantaren alegrant sa senyoria, e ans de començar demanaren de gràcia a sant Josep que volgués fer la tenor, lo qual amb gran alegria els digué que era molt content d’ajudar-los a cantar.
E amb aquesta melodia, venint l’hora e temps per lo Pare eternal ordenada, ixqué lo Senyor del ventre virginal de la mare seua sense donar-li ninguna dolor, deixant-la verge e pura segons David havia profetat.
Visió aristocràtica de Sor Isabel
E mirant e contemplant aquell petit cos, e veient la excel·lent bellesa seua el sentí plorar de fred e amb sobirana pietat l’embolcà amb summa diligència, ajudant-li ses donzelles, car Diligència li donava los bolquers, Caritat los escalfava, Pobretat los estirava tant com podia perquè bastaren a cobrir los peuets del Senyor e Pietat portava un drap que li fos posat damunt lo cap. E tenint-lo la senyora així bolcadet, lo Senyor deixà de plorar, mostrant que havia pres plaer amb aquella robeta que l’estalviava del fred.
Mirant la senyora per aquell lloc on estava, cercava on podria reposar lo seu fill; e no trobant part ninguna que li satisfés digué a les seues donzelles Oh criades meues, on aconselleu que pose aquest rei eternal? E respòs santa Pobrea, qui era la seua aposentadora, i digué Ma senyora, aquest pessebre ha elegit lo senyor fill vostre per llit de repòs. Poseu-lo-hi, no hajau por de les bèsties que hi són; e lo bou e l’ase, segons sa natura bestial, feren gran demostració de sentir la presència del seu creador e adoraren-lo e acostant-se amb molta reverència a sa majestat amb les boques tancades per no espantar la senyora mare seua, amb l’alè que per lo nas llançaven calfaven lo senyor.

Adoració dels pastors
Capítol LXVII.- COM LOS PASTORS VINGUEREN A ADORAR LO SENYOR E FER REVERÈNCIA A LA EXCEL·LENT MARE SEUA.

Capítol LXIX.- COM TRES GRANS REIS D’ORIENT VINGUEREN EN JERUSALEM CERCANT E DEMANANT AQUELL QUI ERA NAT REI DELS JUEUS.

Capítol LXXIII.- COM LOS SANTS REIS SUPLICAREN LA SENYORA QUE PUGUEREN TENIR LO SEU FILL AL BRAÇ E FOREN CONTENTATS EN SON DESIG.

Capítol LXXIIII.- COM LOS REIS OFERIREN AL SENYOR OR, ENCENS E MIRRA.


Adoració dels reis

Capítol LXXV.- COM LOS SANTS REIS FOREN AVISATS PER L’ÀNGEL NO TORNASSEN PER HERODES, E COM PRENGUEREN COMIAT DEL SENYOR E DE LA GLORIOSA MARE.

Capítol LXXVII.- COM LA SACRATÍSSIMA VERGE MARIA PORTÀ AL TEMPLE LO SEU DIVINAL FILL, LO QUAL FOU CONEGUT E ADORAT PER LO SANT VELL SIMEÓ.

Capítol LXXIX.- COM AQUELLA SANTA GENT, ORDENADA EN PROCESSÓ PORTAREN LO SENYOR A L’ALTAR PER FER D’AQUELL OFERTA, E SIMEÓ PROFETÀ A LA SENYORA LES DOLORS QUE HAVIA DE SENTIR.

Capítol LXXXI.- COM LA SENYORA, CONTINUANT SON CAMÍ, PERVENGUÉ A LA CASA SEUA E FOU VISITADA PER LA GLORIOSA SANTA ANNA, SA MARE.

Capítol LXXXII.- COM LA SENYORA FOU AVISADA QUE FUGÍS A EGIPTE, CAR HERODES VOLIA MATAR LO SENYOR FILL SEU.

Capítol LXXXIII.- COM LA MARE DE DÉU PRES COMIAT DE LA SEUA MARE SANTA ANNA ABANS QUE PARTÍS PER A EGIPTE:
E venint sa altesa a la porta de la dita senyora mare seua, tocà amb molt recel perquè no fos sentida ni coneguda per la gent del veïnat, car de tots se temia i de ningú gosava fiar-se, puix per lo rei de la terra es veia perseguida. E sentint lo tocar la gloriosa Anna, manà a una de les seues filles a la finestra e que mirés qui era; e manà que li obrisen, e la senyora li digué amb un grandíssim plor A mi és necessari fugir d’aquesta terra e anar a Egipte, e deixar la companyia vostra e aquesta separació és per a mi, senyora, una mortal dolor. E oint açò la gloriosa Anna, cuità morir, sentint ja l’absència d’aquelles persones a ella tan cares.
E la gloriosa Anna, sentint les necessitats de la senyora sa filla, li digué I quina provisió haveu fet per al camí? E sa mercè respòs que no ninguna, car sols havia pensat en fugir. E la senyora Anna dix Ai ma filla, feu-me gràcia de prendre una somereta que jo tinc ací en casa mia.
Fugida a Egipte
E manà la dita senyora mare albardar la somereta en què cavalcàs la seua filla e feu metre en una talegueta tot lo pa que es trobà en casa seua perquè tingués què menjar en lo camí, e li donà una cistella d’ous, dient-li amb moltes llàgrimes Aquests ous, ma filla, seran per al vostre fill; e veus ací un esclavó perquè pugueu encendre foc en les muntanyes desertes, e recreareu, vos e lo fill vostre a la calor del foc, e li coureu un ou cada dia quan haureu oportunitat de fer foc, perquè pugueu passar lo treball del camí. E les amables donzelles germanes de la senyora, desitjoses de servir sa senyoria, despenjaren raïms e magranes e posaren-les en una cistella amb altra fruita seca per proveir-la, car eren molt certes que lo camí era tan aspre que no trobarien per a menjar, ni encara herba per a la somera; e per això la prudent mare seua, qui en tot pensava, proveí de civada per a la somera; amb tot, no podien portar sinó poca, per no anar tan carregats.
E Josep havia molta consolació de la provisió que la mare de la senyora havia feta per al camí, e, prenint-ho tot, ho posà sobre la somera. E la senyora, besant la mà a senyora sa mare, regraciava-li amb molta humilitat allò que donat-li havia, prenent-ho per amor seua més que per satisfer a la pròpia necessitat.

Sagrada família amb Santa Anna
Capítol XCV.- COM PER MANAMENT DE DÉU LA SENYORA TORNÀ EN LA TERRA D’ISRAEL E VINGUÉ A NATZARET, ON TROBÀ LA SEUA MARE SANTA ANNA:
Complits set anys de la peregrinació seua, fon feta divinal revelació manant que tornés sa mercè amb lo fill seu en la terra pròpia. E venint la senyora a Natzaret, trobà la virtuosa mare seua, Anna, mig morta del gran enyorament e tristícia que passat havia per la seua absència e besant-li les mans, s’alegrà molt de la seua visita.
Santa Anna oferí al seu nét una camisa que li havia feta, per goig de la vinguda, amb galó d’or en les mànegues e en los muscles, la qual lo Senyor vestia amb molt plaer per amor de la santa àvia seua. Aquesta camisa és restada en lo món per una singular relíquia, e per privilegi de gran excel·lència ha plagut a nostre Senyor la poseesquen los reis d’Aragó, com a fidelíssims cristians e devots, los quals tenen la dita camisa en singular veneració e reverència. *

* * * * *

* la camisa encara es conserva a la Seu de València.Escut abacial de sor Isabeldilluns, 4 de novembre de 2013

BONIFACI FERRER I EL SEU RETAULE

Bonifaci Ferrer

Era germà de sant Vicent Ferrer, va nàixer a València el 1335. Estudià lleis a Lleida i a Perusa. Després de Llicenciar-se en dret civil i eclesiàstic va treballar per a la Catedral i el municipi. El 1382 casà amb Na Jaumeta Despont, de família noble, amb la qual tingué quatre fills i set filles. Va ser assessor del Justícia Criminal el 1386, i Jurat de la ciutat el 1388, any en què es comprà el senyoriu d’Alfara per 35.000 sous. Aquest mateix any va ser síndic diputat per València a les corts de Monzón, on es produïren enfrontaments entre el Duc de Gandia, parent del rei, i la família dels Vilaragut. Com a conseqüència d’una intervenció dels síndics valencians el rei va fer una protesta que comportà l’obertura d’un procés acusant-los de malversació, van ser empresonats i els retingueren els seus bens.

Bonifaci va ser finalment absolt el 1395. Un any abans, durant la pesta del 1394, coneguda com la “mortaldat dels infants”, moriren la seua muller, les set filles i dos dels quatre fills. Aquestes calamitats el van decidir a renunciar al món i professar en la cartoixa de Portaceli el 21 de març del 1396. L’antipapa de Peníscola, Benet XIII, el va fer superior general de l’orde cartoixana el 1402.

Sant Vicent Ferrer, el seu germà Bonifaci i un jurista van ser els tres compromissaris que representaren el regne de València en el Compromís de Casp, que atorgà la corona al castellà Fernando de Antequera.

Quan Bonifaci ingressà a la Cartoixa va vendre el senyoriu d’Alfara i amb el seu producte costejà la construcció d’una capella i tota la seua dotació, calzes, ornaments, etc., amb el corresponent retaule, encarregat, pintat i instal·lat entre el 17 de març de 1396 i el 24 de febrer de 1397.

El seu retaule

Sortosament, ha arribat al nostre temps en un perfecte estat, però sense la polsera o guardapols, i es conserva al Museu de Belles Arts de Sant Pius V, on és una de les seues obres més importants. S’atribueix a Gerardo di Jacopo, dit Starnina, (documentat a València entre 1395 i 1401) un pintor florentí de qui parlà Vasari en Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori, e architettori, la seua obra sobre grans artistes italians, publicada l'any 1550.

Aquest retaule, anomenat de la Santa Creu i els set Sagraments, és una peça clau del gòtic internacional a València, però ara ens interessa perquè la seua iconografia està molt relacionada amb la vida del comitent, fra Bonifaci Ferrer. Una lectura detallada de tot el conjunt ens revelarà el seu ric significat,  el paral·lelisme d’alguns detalls de la vida dels sants representats amb aspectes de la vida de Bonifaci Ferrer i la seua idea central, que els sagraments són la via per a arribar a la redempció mitjançant el sacrifici de Crist.

Les  parts del retaule eren la polsera o guardapols, els remats o puntes, els entre carrers, els tres carrers verticals, cadascú amb una sola escena o casa i el banc o predel·la, amb cinc cases o escenes. 

La polsera o guardapols s’ha perdut, en ella figuraven els escuts del matrimoni format per Bonifaci i la seua muller Jaumeta, una ferradura, per Ferrer i tres ponts, per Despont, els seus respectius cognoms.

El remat o punta central representa el judici final amb Crist com a jutge entronitzat, rodejat de la màndorla i vestint la túnica blanca de la transfiguració; mostra les ferides de les mans i disposa els braços asimètricament, en al·lusió a la separació de justos i pecadors; als seus costats, hi ha la Mare de Déu i sant Joan Evangelista com a intercessors per les ànimes. Al voltant de Crist uns àngels porten els símbols de la passió, i per sota, altres set àngels sonen les tubes, al són de les quals els morts ixen de les tombes per comparèixer al judici final, també surten del mar aquells que van morir ofegats.

Els remats o puntes laterals representen l’anunciació a la manera sienesa: l’àngel en un remat i la Maria en l’altre. L’àngel està agenollat i porta un filacteri amb la salutació Ave gratia plena dominus tecum benedicta. Maria adopta la posició d’una Madonna de la Humilitat, asseguda a terra sobre un coixí, amb les mans sobre el pit i el cap acotat. D’una font al seu costat sorgeix un ram d’assutzenes, símbol de puresa, que, a manera de planta enfiladissa, l’envolta. Per un raig de llum baixa del cel el Jesuset, que ja ve carregat amb la creu, fent referència, a més de a l’anunciació, a l’encarnació i la redempció.

Els entre carrers són molt estrets i en ells hi ha pintats vint personatges, segurament apòstols i profetes, que porten filacteris amb llegendes, algunes il·legibles, potser relatives a l’encarnació de Crist i la seua missió salvadora.

El carrer central representa el Crist crucificat en “l’arbre de la vida”, una creu en forma de tau de la qual sorgeix l’arbre amb el niu d’un pelicà que alimenta les cries amb la seua pròpia sang, símbol de la sang redemptora de Crist, que vivifica pels sagraments. A una banda de la creu es situen les Maries i Sant Joan; La Mare de Déu, amb una espassa que li travessa el pit, símbol de la seua missió coredemptora amb el fill, és sostinguda per les Maries. A l’altra banda hi ha els soldats i jueus, amb Longinos, que du la llança amb què va ferir el pit de Crist.
De la ferida ixen set línies de sang que acaben en uns menuts quadrifolis, on es representen els set sagraments, situats tres a cada costat i un als peus de la imatge. Les línies de sang mostren la unió entre la redempció i els sagraments com a vies o mitjans per arribar a la salvació. A més d’açò, una part de la sang cau a terra, simbolitzant que la redempció és per a tota la humanitat.

Els sagraments són representats en unes delicioses miniatures, al baptisme i l’eucaristia veiem un bateig per immersió i la comunió dins d’un temple; la confirmació és administrada per un prelat i els qui la reben duen una cinta al cap en senyal d’unció; en la penitència, confessor i penitent cobreixen la cara en senyal de secret i anonimat; en l’orde sacerdotal, el bisbe entrega un calze a l’ordenat; en el matrimoni, l’oficiant cobreix els caps dels contraents amb un mateix pany, en símbol d’unió; i en l’extrema unció el sacerdot ungeix mans i peus del moribund davant d’una dona que porta un ciri encès, símbol de l’ànima immortal.

El carrer a la nostra dreta representa el bateig de Crist, amb la seua figura corbada, submergit en el riu, i Sant Joan agenollat; els dos miren cap a dalt, des d’on el pare etern, voltat d’àngels, envia l’esperit sant. Assisteixen tres àngels portant la túnica de Crist i orant. D’una cova en les roques del desert surt un lleó, que simbolitza la submissió al Senyor i també la vida retirada de Sant Joan Baptista, ermità que “clamava en el desert” segons l’evangeli; per aquesta raó és considerat un patró dels cartoixans.
El baptisme és el primer dels sagraments, que acaba amb l’home vell, convertint-lo en un ser regenerat. Tot el contingut es pot interpretar com una al·lusió al canvi de vida i l’entrada en l’orde cartoixà de Fra Bonifaci.

El carrer a la nostra esquerra representa la conversió de Saulo, amb una gran llum que el fa caure del cavall i l’aparició de Jesús, amb dos àngels, que crida Saulo pel seu nom i li pregunta perquè el persegueix. Darrere de les roques s’amaguen els acompanyants de Saulo, atemorits.
Aquesta caiguda del cavall i l’aparició de Crist va ser l’alliberament de Saulo, abandonà la llei de Moisès, es convertí al cristianisme i va ser l’apòstol dels gentils, amb el nom de Pau.
Ací trobem de nou una clara al·lusió a la conversió i canvi de vida de fra Bonifaci.

El banc o predel·la està dedicat a la mort terrenal, amb petites escenes en cinc cases.
La casa central, en la prolongació de l’eix de la creu del calvari, representa un tema popular en aquella època, el Crist de Pietat, mort, sostingut en el sepulcre per àngels i sa mare, que oculta el rostre amb el mant en senyal de dolor.
La casa a la nostra dreta, sota el bateig de Crist, representa escenes de la vida de Sant Joan Baptista: el banquet on Salomé demanà el seu cap, la decapitació i la presentació del cap en una safata.
Açò també te una lectura biogràfica, Sant Joan feia vida retirada, patí presó i morí per dir allò que no agradava als poderosos; igualment el donant patí presó per les seues paraules a les corts de Monzón i va retirar-se i “morir al món” quan ingressà a la Cartoixa.
La casa a la nostra esquerra representa la lapidació de Sant Esteve, situada sota la taula de la conversió de Saulo: ací el veiem, quan, encara jueu i abans de la conversió, va guardar les túniques dels qui apedregaven sant Esteve, que es veu agenollat, orant i perdonant els seus assassins.
El significat de l’escena també es pot relacionar amb el donant, que va perdonar els qui el processaren.
En les dues cases següents, la referència biogràfica és ben explícita:
Casa a l’extrem dret: Apareixen les set filles del donant, de grandària esglaonada segons les diverses edats, vestides de blanc i coronades de flors, símbol de puresa, perquè van morir verges. Darrere d’elles, la mare, Jaumeta Despont, també amb túnica blanca, però coberta amb una toca de casada; uns rajos de llum ixen dels seus cossos, en al·lusió, o desig, que figuraren entre els justos el dia del judici final.

Casa a l’extrem esquerre: Ací veiem el mateix Bonifaci, agenollat en oració i vestint l’hàbit cartoixà; davant d’ell estan els dos fills que ja havien mort, també agenollats; al fons hi ha un edifici rosat que hom pot interpretar com la cartoixa de Portaceli. El sepulcre buit que apareix en primer terme és un doble símbol, de la mort al món, i de la resurrecció, que ja hem vist representada en la punta o remat del retaule.

dimecres, 5 de juny de 2013

L'ESGLÉSIA DEL CARME, PARRÒQUIA DE LA SANTA CREU

L'any 1842 va ser enderrocada, per ruïnosa, la parròquia de la Santa Creu, que ocupava aproximadament la plaça que ara du el mateix nom. La parroquialitat es va traslladar a la propera església de l’antic convent carmelità que havia quedat sense ús després de l’exclaustració. Ara l’església es coneix com del Carme, però la parròquia és de la Santa Creu.

L'església formava part del convent que els carmelites van fundar a València cap al 1281, encara conservat en bona part: hi ha dos claustres, un gòtic i altre renaixentista, el refetor o menjador, la sala capitular, el dormitori, l’escala barroca, etc.

L’església conventual, consagrada el 1343 sota l'advocació de la Transfiguració del Senyor, va ser objecte de millores i ampliacions: la capçalera, coberta amb volta de creueria estrellada, va ser reformada el 1555, i a la resta de la nau i la sagristia es van incorporar detalls ornamentals renaixentistes. Entre 1628 i 1655 es va renovar segons el gust barroc de l'època.

L’església actual és de planta rectangular d'una sola nau amb arcs diafragma i capelles laterals entre contraforts, coberta amb volta de canó amb llunetes. El presbiteri té incorporat el tram immediat de l’església i manté l’aspecte primitiu, de forma poligonal, amb volta de creueria. L’any 1942 José Bellver Delmás va decorar-lo amb una gran pintura inspirada en la famosa obra del Corder místic, dels Van Eick. Al centre hi ha una gran creu negra en relleu que es pot il·luminar per darrere, a la seua esquerra, l'exaltació de la Creu, amb la visió de Constantí, que va pintar-la als escuts del seus soldats i va guanyar una batalla; i a la dreta la invenció o descobriment, amb l'emperatriu Santa Helena, mare de Constantí, que identificà la creu perquè va resucitar un mort. També hi ha representats una munió de figures, de sants a una banda i de personatges històrics a l’altra, entre aquests hi ha el rei en Jaume, i els mites de l’Espanya Imperial: Colón, Isabel la Catòlica, etc., sense que manque, en primera fila i vestit de Supergeneralíssim, el dictador Franco. No cal oblidar la data de la seua realització, als inicis del seu llarg i cruel domini. Una redistribució actual del mobiliari i la decoració quasi impedeix la vista de tan edificant personatge.

En una de les capelles hi ha el Retaule de les Ànimes, sense la taula central, perduda durant la guerra civil, és  obra de Joan Sarinyena, pagada per Dorotea, filla del pintor Joan de Joanes, feligrès de l'antiga parròquia, d'on procedeix. També podem trobar una pintura del segle XV sobre tela apegada a taula, amb el tema de Crist Baró de Dolors, atribuïda al mestre de Cabanes que alguns identifiquen com a Vicent Macip, pare de Joan de Joanes; una taula antiga de Sant Roc amb angelets afegits posteriorment; un curiós llenç representant la mort de Sant Josep; una molt bona talla de la Mare de Déu atribuïda a Ignasi Vergara, i algunes altres obres estimables. Tant la nau com les capelles conserven interessants sòcols de taulells, renaixentistes o barrocs. 

El 1613 el frare arquitecte nascut a Llucena, Gaspar de Sent Martí (1574-1644) va construir la capella de la Comunió, al costat de l'epístola, amb un menut rerasagrari que conserva la decoració de l’època. Actualment la capella es cobreix amb volta de canó amb llunetes i cúpula.

Aquest mateix frare arquitecte va allargar el temple i començà les obres de la gran façana retaule, dissenyada amb un aspecte clàssic i sever, però després de la seua mort el 1644, els arquitectes barrocs Joan Baptista Vinyes i Josep Bonet van executar els cossos superiors seguint l’estètica del moment.

El primer cos, manierista, consta de sis columnes de fust estriat amb capitells d'ordre jònic sobre un sòcol, tres a cada banda de la porta, que deixen un nínxol a cada costat, actualment ocupats per les figures de Sant Simón Stok i Sant Joan de la Creu, de José Esteve Edo, obra moderna, del 1961, que no s’adiu molt bé amb la resta de magnífiques escultures barroques de la façana. Sobre la porta allindada hi ha l'escut de l'Orde del Carmel.

Al centre del segon cos, en una fornícula, hi ha la imatge de la Mare de Déu del Carme  amb el fill en braços; la flanquegen quatre columnes d'ordre compost, també sobre sòcol, que deixen lloc a altres dos nínxols amb les imatges de Santa Teresa de Jesús i Santa Magdalena de Pazzis; les tres figures són obra del magnífic escultor del segle XVIII Leonardo Julio Capuz.

Al tercer cos, o àtic, que sembla inacabat, hi ha un altre nínxol flanquejat per dues columnes salomòniques, amb una escultura de Sant Josep i el fill en braços, obra també de Leonardo Julio Capuz, datada cap al 1720.

Una recent restauració ha recuperat l'efecte decoratiu del color de les diferents pedres que s'hi utilitzaren. 

El mur a l’esquerra de la façana, al costat de la portada, pren forma arrodonida, coronat per una cúpula amb llanterna. És la capella de l’antiga imatge de la Moreneta del Carme, que ara es conserva en el Convent de l’Encarnació; actualment la capella està dedicada a la Mare de Déu del Carmel, amb accés des de la plaça i des de l'interior de l'església.

És una capella de planta oval, inspirada en el Panteó de Roma, obra realitzada entre 1774 i 1783 per Vicente Gascó i Masot, un dels introductors del neoclassicisme a València. L'interior està recobert amb marbres i estucs. Consta de dotze semi-columnes adossades, entre les quals es disposen vuit nínxols que abans allotjaven escultures, i ara estan coberts per pintures a l'oli realitzades després de la guerra civil per Manuel Diago, representen sants carmelitans: Teresa de Jesús, Joan de la Creu, Andreu Corsini, Magdalena de Pazzis, Tereseta del Jesuset, Francesc de Siena, Albert de Sicília i Teresa Margarida. Sobre els nínxols hi ha deu relleus realitzats en estuc per escultors del segle XVIII, com Francisco Navarro, Pedro Juan Guisart i José Esteve Bonet, que fan referència a la tradició de la primitiva advocació de la capella, l‘anomenada Moreneta del Carme, una imatge trobada amb història semblant a la de la Mare de Déu del Puig.

La cúpula que cobreix la capella es decora amb cassetons de forma octogonal, que van disminuint de mida segons la altura, per augmentar la sensació de profunditat i llunyania.

Al retaule hi ha una imatge de la Mare de Déu del Carme, representada sense el fill, segons la tradició carmelitana; és obra de Pio Mollar, posterior a la guerra civil.

El campanar, començat per fra Gaspar de Sent Martí, va ser paralitzat a la seua mort el 1644, i es va reprendre el 1647 per Juan de Yraola i Matias Coder. Construït en pedra, té planta quadrada. A cada costat del cos de campanes hi ha un arc de mig punt flanquejat per pilastres estriades d'ordre dòric. Sobre aquest cos hi ha una balustrada amb boles i flames. El 1741 José Mínguez afegí el cupulí barroc amb teules blanques i blaves que remata la torre i el penell, que adopta la forma d'un gran àngel de bronze, conegut com "l'angelot del Carme".dissabte, 4 de maig de 2013

EL MARQUÈS DE CAMPOEl 22 de maig de 1814, en la casa número 46 de la Plaça del Mercat de València va nàixer Josep Campo i Pérez, fill de Gabriel Campo Arpa, de Torrijos del Campo, i de Vicenta Pérez Vela, de València; la família tenia una botiga d’espècies. El van batejar a l'església de Sant Joan del Mercat. Va estudiar Comerç i, com a part de la seua formació, realitzà diversos viatges a Europa durant la seua joventut. 

Polític d'idees conservadores, Va ser alcalde de València pel partit moderat entre 1843 i 1847, any en què va dimitir per problemes de salut. Durant el seu mandat promogué molts canvis a la ciutat, com la millora de la Glorieta, l'empedrat dels carrers de Sant Ferran, Sant Vicent i les places de Santa Caterina i Saragossa. Va modernitzar i ampliar les instal·lacions del port i el camí del Grau, , acabà la construcció del Teatre Principal, va fer plantar arbres. 

Promogué la instal·lació de l'enllumenat públic de gas, fet per la companyia francesa de Lecoq i Lebon, adjudicataris també del servei a Barcelona. Col·locà a la mateixa fàbrica del gas establerta fora dels murs de la ciutat el primer fanal de gas, el qual fou contemplat per la població en massa, fins al punt que calgué deixar obert fins a mitjanit el portal de la Mar que tancava la muralla de la ciutat per aquella banda. 

La inauguració oficial de la llum de gas es celebrà el 9 d’octubre de 1844 amb els fanals instal·lats al jardí de la Glorieta, esdeveniment tan ressonant en la vida ciutadana, que va originar una popular cançoneta que deia: 

                                                         No te compongas 
                                                         que no irás 
                                                         a la Glorieta 
                                                         a ver el gas 

Després, ja com a destacat empresari, es va enriquir considerablement amb negocis en el camp del ferrocarril, el transport naval, la premsa i la banca, i esdevingué allò que es diu un “pròcer”. 

Va crear una societat que dugué l’aigua potable a la ciutat. Les tres primeres fonts públiques col·locades foren la de la plaça de Santa Úrsula, la del Tossal i la de la plaça del Miquelet, però la inauguració oficial es va efectuar el 19 de novembre de 1850 a la font de la plaça de Calatrava, que era la més ornamental i estava rematada per una figura de xiquet nu que sostenia una petxina, tot en ferro colat, de color fosc, per això la gent li va dir la font del Negret. 

Es va fer amb una concessió per a construir la línia del Ferrocarril del Grau de València a San Felipe de Xàtiva, la inauguració oficial de la qual es va fer el 21 de març de 1852, amb dos trens que eixiren de l’estació de la plaça de Sant Francesc per a adreçar-se a l’estació del Grau. Al primer comboi anaven els Ducs de Montpensier (la duquessa era germana de la Reina), les autoritats, els membres de la societat constructora i els convidats més importants, i al segon els convidats de menys categoria. A la plaça de bous i a les proximitats de la via havien estat col·locades cadires per a contemplar l’espectacle mai no vist, les quals foren ocupades pagant una quantitat a benefici de l’Hospital. El 20 de desembre de 1854 arribà el tren a Xàtiva. Don Josep Campo, des de la premsa, havia convidat els valencians a anar debades a Xàtiva. El tren es va omplir de gom a gom de passatgers i l’arribada a l’estació fou una apoteosi. Quan es va fer l’hora de tornar calgué comprar bitllet, perquè el convit únicament era per a l’anada, no per a la tornada... També aconseguiria la concessió del ferrocarril d'Almansa a València i Tarragona. 

El marqués va viure esplendorosament en l’antiga residència dels Ducs de Villahermosa, l’anomenat Palau de Campo, actualment museu municipal; Després va marxar a Madrid, on va fundar la Central Española de Crédito (1860-1871) i va promoure negocis de transport marítim amb les Filipines i les colònies espanyoles d'Amèrica, a més de diferents negocis com a subministrador de l'Administració. 

Quan ja havia establert la seua residència a Madrid comprà a València el diari La Opinión, i el posà sota la direcció de Teodor Llorente, però el 1866 es va veure obligat a vendre’l. A partir de llavors prengué el nom de Las Provincias, sense abandonar el caràcter conservador que avui encara manté. 

Aveïnat en un palauet del Passeig Recoletos de Madrid, amplià els seus negocis amb la concessió del subministrament del tabac per a tota la península. Sobre 1881 realitzà negocis en Amèrica creant una flota de vapors que unia diferents ciutats del Carib i fins i tot de Filipines. Creà el Banc Peninsular Ultramarí per al comerç marítim amb les excolònies hispanes. 

Després de la restauració borbònica de1874 pel pronunciament del general Martínez Campos a Sagunt, que va posar fi a la I República Espanyola i dugué al tron Alfonso XII, va ser ennoblit amb el títol de Marquès de Campo, el primer que va concedir el nou rei, probablement amb motiu de la seua contribució econòmica per a tal restauració, també el nomenà senador vitalici, a més d’açò, va ser diputat al Congrés pels districtes d’Ènguera i València durant set legislatures. 

Soci de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València, va ser a més protector de l'Ateneu Mercantil de València, de l'Ateneu Obrer i de l'Escola d'Artesans. Va aportar finançament per acabar les obres de la plaça de Bous que promovia l'Hospital Provincial, al qual va fer instal·lar el gas al seu càrrec. El 1878, responent a la invitació de Juan Navarro Reverter, va participar com a capitalista en la fundació de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de València, que amb el temps i gràcies a altra mena de polítics, esdevingué Bancaixa i després l’estafadora Bankia. 

El 9 de novembre de 1863 es va inaugurar l’Asil del Marqués de Campo, que ell va fer construir al carrer de la Beneficència. Vint anys més tard construí una luxosa capella neogòtica, amb els pilars de ferro, unida per un claustre a les instal·lacions anteriors. La seua façana fa cantó amb els carrers de la Corona i de la Beneficència; és de pedra procedent de l’Alcúdia, obra de José Camaña Laymón, amb una interessant reinterpretació de l’estil gòtic. La portada ostenta l’escut marquesal i escultures dels sants del nom del marquès i de la seua primera esposa: Sant Josep i Santa Rosalia. 

El marquès morí a Madrid el 19 d'agost de1889, el seu cadàver arribà per tren a València el dia 22, i des de l’estació va ser dut solemnement fins a la capella del seu Asil del carrer de la Corona, on el van soterrar. 

Amb els diners que el marquès va deixar per a fer un monument a la Caritat, la Indústria i el Comerç, i els que posà l’Ajuntament per a completar-lo, l’escultor Marià Benlliure va fer, en memòria de qui havia estat el seu mecenes, un dels millors monuments d'aquesta ciutat. Ara es pot veure a l'avinguda del Marquès del Túria: sobre una font hi ha quatre escultures, de la Caritat, la Navegació, el Ferrocarril, el Gas i la Indústria, i per damunt la del marquès, dret, amb abric de pells, la mà dreta estesa en actitud protectora, i l’esquerra emparant un xiquet.


dimecres, 17 d’abril de 2013

EDIFICIS DE L'EXPOSICIÓ REGIONAL VALENCIANAL'Exposició Regional Valenciana de 1909, va ser una mostra comercial i industrial organitzada per l'Ateneu Mercantil de València, impulsada pel seu president Tomás Trénor, oberta entre el 22 de maig i el 22 de desembre de l'any 1909. Va ser inaugurada pel rei Alfonso XIII i el cap del Govern Antonio Maura el 23 de maig de 1909. Com tingué un èxit regular, que els propis organitzadors van atribuir «a la guerra del Riff i els successos de Barcelona» (la setmana tràgica), es va prorrogar durant el 1910. 

Hi concorregueren 110 localitats del País Valencià i 998 expositors a la mostra, que es concebia com un certamen on donar cabuda a les noves avantguardes del segle XX, abastant amb això a quasi tots els camps de la cultura, la indústria -amb l'aviació, els motors d'explosió, o les noves aplicacions elèctriques- l'economia, l'art, el turisme, la projecció exterior, l'oci, el consum d'articles com l'automòbil, el cinema, el fonògraf, i els nous esports (sobretot el futbol) 

La burgesia conservadora valenciana donà el to a l’Exposició -unint des dels republicans als carlins per organitzar el certamen- que hauria pogut ser una mostra de la seua puixança, si la ideologia “sucursalista” dels seus dirigents no els hagués impedit de traure’n els fruits polítics. En compte de prendre consciència de la seua força i personalitat, va exalçar-se amb narcisisme Para ofrendar nuevas glorias a España, segons comença l’himne de l’Exposició, que el 1929 va ser declarat oficialment Himno Regional. 

L’exposició, que ocupava 16 hectàrees, es va construir sobre el començament de la via medieval coneguda com Camí d'Algirós, al costat de l'Albereda i rodejant la preexistent Fàbrica de Tabacs, amb diversos palaus accessoris bastits amb materials més fràgils, en un estil eclèctic “modern” i trivial, Vicent Rodriguez (1875-1933) i Carles Carbonell 1878-1933) en foren els principals arquitectes. Uns rodolins de l’auca de l’Exposició deien: 

               Han fet este gran saló 
               de pasta de rossegó 

I també: 

              Hi han moltes instal·lacions 
              Que pareixen panteons 

L'esdeveniment i les construccions que el van fer possible, com el nou pont de formigó armat dissenyat per l'enginyer José Auban el 1908, van servir per a consolidar l'expansió de la ciutat cap al nord, donant origen amb el temps a un nou barri, que canvià el nom d’Algirós pel de l'Exposició. 

En l'actualitat tan sols es conserven tres edificis que no van ser enderrocats quan finalitzà l’exposició: la Tabacalera, l'Asil de Lactància i el Palau Municipal. 

LA TABACALERA 

La primitiva Fàbrica de Tabacs va estar situada en l'edifici de l'antiga duana, enfront de la Glorieta, fins a l’any 1914 que va ser convertit en palau de Justícia. 

Aquest edifici de la Tabacalera, actualment remodelat per a oficines municipals, va fer de “Palau de la indústria” en l'Exposició. 

És de grans dimensions, 75 m. de façana i 120 m. de profunditat, va ser construït entre 1905 i 1909 segons projecte de l'arquitecte Celestino Aranguren, amb qui van col·laborar els enginyers Mauro Serred i Federico García Patón. Va dirigir les obres l'arquitecte Ramón Lucini, futur dissenyador de l'Asil de lactància per a les treballadores de la fàbrica. 

La seua disposició és simètrica i dins d'uns paràmetres d'acusada austeritat. Sobre un senzill sòcol de pedra de Montcada, s'alça una potent fàbrica de rajola ben treballada, que compon grans paraments llisos, amb escassos buits. Solament admet alguns motius ornamentals en l’eix central de la façana principal, amb un potent arc de mig punt de pedra, rematat, amb un rellotge que aprofita, juntament amb l'elevació del seu cos central, per a ressaltar la seua simetria dins dels cànons de la composició neoclàssica. 

EL PALAU DE L'EXPOSICIÓ 

El palau de l'Exposició es va construir el 1909 en tan sol setanta dies, amb caràcter efímer, com a seu municipal per a festes i recepcions durant aquell esdeveniment. 

És obra de l’arquitecte Francisco Mora Berenguer, que tractà d'evocar, en un neogòtic peculiar, el període gloriós de la València medieval, utilitzant un repertori global ideal, a manera de compendi de l’arquitectura gòtica. 

Una esvelta torre prismàtica que sobresurt del conjunt recorda el Micalet, i mostra un acabament que aquell no va tindre mai. 

La porta principal és un arc de mig punt emmarcat per una motlura a manera d'arrabà. Està decorada amb un gran escut de la ciutat en el centre i les figures dels macers de l'ajuntament als extrems, tot en relleu, obra de Ricardo Tàrrega. 

En el seu interior es conserven detalls d'indubtable refinament, com els elements de serralleria i els sòcols de rajoles, dissenyades expressament per a l'ocasió, que li van valdre el reconeixement de la crítica i una àmplia difusió en les revistes especialitzades de l'època. 

Una claraboia de vidres de colors il·lumina el gran buc de l'escala que duu al gran Saló Noble, enteixinat i també amb vidrieres de colors emplomades, en la part que recau al carrer. Damunt del replanell de l’escala hi ha un gran llenç a l'oli de tema costumista: la venda de taronges per tipus valencians, obra de 1892 de J. Genovés. 

L’ASIL DE LA LACTÀNCIA 

Edifici destinat a guarderia per als fills de les treballadores de la Tabacalera. Obra de l'arquitecte Ramón Lucini Callejo, va ser construït el 1908. Segueix la tradició constructiva del XIX amb influències de l’academicisme, i del modernisme historicista. 

Construït de fàbrica de rajola, amb bandes de taulells en tons blau i blanc. La seua façana còncava està precedida per un menut pòrtic i tancada per un reixat. 

En el frontis de l'edifici una cartela amb una inscripció diu: 

“L'Ateneu Mercantil perpetuant el record de l'Exposició Regional Valenciana iniciada pel seu president don Tomás Trénor Palavicino va construir aquest edifici per a Asil de Lactància i de pàrvuls fills de cigarreres, que va fundar en 1873 el rei don Amadeu de Saboya. Any 1909.” 

En l'actualitat acull l’antic Balneari de l'Albereda, recuperant recentment per a l'ús ciutadà l'aigua termal que brolla en una illeta de trànsit davant de l'Arxiu del Regne, al costat de l'Albereda, que va ser reconduïda fins ací des de l'antiga Llanera. Són aigües declarades d'utilitat pública el 1930, que brollen des de 663 metres de profunditat, hipertermals per la seua temperatura de 43 graus, i amb important presència de sulfat, calci i magnesi, aptes per als tractaments reumatològics, traumatològics i també els dermatològics, així com en afeccions respiratòries cròniques i en estats d'esgotament psicofísic. 

LA LLANERA 

L'edifici de la Llanera es va projectar en terrenys de l'Exposició Regional de 1909, on estava ubicat el Gran Casino i part de la Gran Pista. Els seus murs van rebre un conscienciós tractament decoratiu, amb abundants motius ornamentals. Posteriorment va ser balneari, dependències policials i de bombers i ara és l’hotel Westin, que només ha mantingut les façanes existents, la tipologia de coberta i la configuració volumètrica anul·lar, inserint un nou edifici dins de la façana original. En aquesta façana, al xamfrà del carrer Amadeu de Savoia, es veu clarament l'antic rètol de la nau, així com els noms de l'arquitecte (Alfonso Garín) i del constructor (Alfonso Zamorano).


dijous, 28 de març de 2013

JOAN DE PERUSA I PERE DE SASSOFERRATOEls beats amb València al fons
Al segle XIII, dos italians ja en edat avançada, Joan de Perugia i Pere de Sassoferrato, es van unir als franciscans i van ser formats per Sant Francesc d'Assís. Joan era sacerdot, i Pere, germà laic. 


Sant Francesc va enviar els seus frares a predicar la fe en dues expedicions, el 1217 a terres cristianes i el 1219 als territoris dels sarraïns. Resultat d'aquesta segona missió van ser els protomàrtirs de l'ordre franciscana al Marroc i els nostres Beats Joan i Pere, martiritzats pels moros de València. 


En el seu camí a terres de moros passaren per Terol l'any 1220. Arribats a la ciutat es van hostatjar a una casa del carrer ara anomenat dels Amants, de la qual es recorda el lloc que va ocupar amb un retaule de ceràmica que representa les seues imatges. 

A Terol van viure algun temps i es van guanyar l'afecte de les gents del lloc. Allí van saber de l'assalt que els moros havien fet al barri cristià de València i del perill que corrien els més febles de renegar de la seua fe. Els franciscans van creure que havia arribat el moment i, sense pensar-s'ho més, es van presentar a la capital valenciana. Era l'any 1228, en temps del saiyid Abú Sa’id (o Zeit Abu Zeit, també conegut com el moro Zeit) 

A la nostra ciutat van predicar l'Evangeli sense amagar-se, fins que al poc de temps el moro Zeit els va manar detenir i empresonar al seu palau; allí els van lligar a sengles xiprers -així són representats els Beats- i van sofrir interrogatoris i turments per a fer-los renegar de la seua fe. Finalment, el 29 d'agost de 1228, festa de la Degollació de Sant Joan Baptista, van ser decapitats. Els cristians de la ciutat van recollir els seus cossos i els van soterrar. 

L'any 1229 es va revoltar el governador de Dénia, Zaén, que va destronar Zeit, aquest va fugir a Saragossa, buscant refugi al costat de Jaume I el Conqueridor, amb qui tenia signat un tractat d'amistat, i es va posar a les seues ordres. 

El rei en Jaume, a instàncies dels turolenses, va demanar els cossos dels màrtirs a canvi del rescat d’uns moros nobles de Morella que tenia presoners, rebutjant la ingent suma que li va oferir el rei moro Zaén. Les restes dels Màrtirs de Terol, com també se'ls coneix, van ser dipositades a aquella ciutat, on encara es conserven a l'actual església de Sant Francesc; es diu que és obra dels Beats un pou d'escassa profunditat, on mai s'ha esgotat l'aigua, que hi ha en el seu claustre. 

Relicari dels beats conservat a Terol
La veneració als màrtirs va obtenir reconeixement oficial el 31 de gener de 1705, quan Clement XI confirmà el seu culte immemorial, la qual cosa equival a una beatificació formal. El 23 de juliol de 1723 Benet XIII concedí la missa pròpia en honor dels Beats Joan i Pere a tot l'ordre franciscà, a les ciutats i diòcesis de València, Terol i Perusa, i al poble de Sassoferrato. 

Han de ser venerats com a beats, però a Terol se'ls coneix com els santicos. Són els patrons de la ciutat des de 1741 i juntament amb santa Emerenciana, copatrons de la seua diòcesi. 

Algunes de les dades referides són una mica incertes: pel que fa a les circumstàncies del martiri, es diu que van ser decapitats a l'aleshores cèntrica plaça de la Figuera, prop de la desapareguda església de Santa Tecla, on l’actual plaça de la Reina, o als jardins del palau de plaer del moro Zeit; també es diu que van ser soterrats al cementiri de l’església del Sant Sepulcre, després de Sant Bartomeu, situada a l’actual plaça de Manises, o a la de Sant Vicent de la Roqueta... Però totes les opinions coincideixen en que abans de morir van pregar en veu alta pels seus perseguidors i que van profetitzar al moro Zeit que es faria cristià i adoptaria el nom de Vicent. 

Torre d'Abu Zeit a Argelita
L'any 1233 es va complir la profecia dels màrtirs: el moro Zeit va ser batejat amb el nom de Vicent. Després, va ajudar Jaume I en la conquesta de València i aquest li va concedir moltes propietats, de les quals va gaudir fins a la seua mort el 1247.

El dia 11 de gener del 1239 el rei en Jaume va fer donació als franciscans de terres situades en els ravals de la ciutat acabada de conquistar, per tal que edificaren un nou convent, el de Sant Francesc (el van fer on ara hi ha la plaça de l’Ajuntament) Entre els terrenys donats estava també l’antic palau de plaer del moro Zeit, on havien estat empresonats, i potser assassinats, els Màrtirs de Terol. Aquest ex rei l’oferí en senyal de penediment per haver-los mort, tot fent constar que aquell palau ja havia estat consagrat per la sang dels màrtirs. 

En algun moment molt posterior, els religiosos del convent de San Francesc  representaren en un retaule de ceràmica, sobre la paret del claustre, la mort dels seus germans franciscans, els italians Joan de Perugia i Pere de Sassoferrato, els Màrtirs de Terol, i amb intenció de deixar ben clares les coses afegiren aquesta inscripció:


    En este mismo lugar, 
         no en Italia ni en Teruel,
recibieron el laurel.


Em fa la impressió que pocs valencians actuals coneixeran aquestes circumstàncies, relacionades amb un lloc tan conegut com la plaça de l'Ajuntament de la nostra ciutat.